Uni-Orders

Program UNI-ORDERS 

 Przeznaczenie programu


Moduł logistyki służy do wystawiania zleceń sprzedaży towarów dostępnych w magazynie, sporządzania dokumentów sprzedaży w oparciu o wprowadzone zlecenia oraz śledzenia i raportowania procesu realizacji zamówień. Współpracuje z modułem zarządzającym gospodarką magazynową. Zlecenia wystawione w aplikacji UNI-orders przetwarzane są w systemie obsługi sprzedaży programu magazynowego.

ZAMÓWIENIA (ORDERS) 

 

q  Wprowadzanie zamówień w oparciu o zdefiniowane kontrakty, z wykorzystaniem wzorców oraz z wolnej ręki

q  Składowanie zamówień przed skierowaniem do realizacji

q  Rezerwacja środków w magazynie

q  Możliwość wystawiania faktur poza systemem zleceń

KONTRAKTY 

 

q  Ewidencjonowanie zawartych kontraktów

q   
Sprawdzanie kompletności i terminowości dostaw

q  Rozliczanie dostaw zamówionych towarów

q  Prognozowanie sprzedaży

q  Dostęp do faktur wystawionych w magazynach

q  Ewidencja wpłat kontrahentów za poszczególne dostawy

BAZY PODSTAWOWE         

q  STANY MAGAZYNOWE: przeglądanie kartoteki magazynowej i stanu zapasów, możliwość uzyskania informacji o ilości towaru zarezerwowanego w ramach zleceń wysłanych do realizacji oraz podpisanych kontraktów

q  KONTRAHENCI: dostęp do wspólnej dla wszystkich programów UNI bazy kontrahentów, możliwość edycji danych i dodawania nowych wpisów, wygodne funkcje wyszukiwania i selekcji rekordów

q  PRZELICZNIKI JEDNOSTEK MIAR: definiowanie jednostek miar sprzedaży, używanych w zamówieniach

q  i na fakturach

q  OPISY KARTOTEK MAGAZ.: program pozwala na wprowadzenie alternatywnego nazewnictwa, symboli i kodów stosowanych przez poszczególnych odbiorców, cenników oraz grupowania towarów

RAPORTOWANIE

 

q  RAPORTY: zbiór raportów logistycznych, raporty sprzedaży w rozmaitych przekrojach

q  RAPORTY MARKETINGOWE: wydruk i eksport zestawień opracowanych pod kątem potrzeb marketingowych

q  ANALIZY CENOWE: funkcja do porównań i analiz cen sprzedaży, kalkulowanych i rzeczywistych

q  Program posiada wbudowany generator raportów, który umożliwia prezentację i eksport danych w formie zdefiniowanej przez użytkownika

q  EXTENDED FINANCIAL REPORT: raport finansowy skonstruowany pod kątem wymagań centrali firmy, zlokalizowanej poza granicami Polski