Uni-Sprzęt

Program do fakturowania najmu sprzętu budowlanego i środków transportu „UNI-SPRZĘT

Przeznaczenie programu


            Program służy do wystawiania faktur za najem sprzętu i środków transportu, rozliczania kosztów eksploatacji, ewidencji czasu pracy maszyn i personelu obsługującego oraz tworzenia raportów i zestawień według wybranych kryteriów. 

Podstawowe funkcje programu

 

·      Tworzenie i aktualizacja bazy danych sprzętu i środków transportu: 

·      nazwa i rodzaj sprzętu, kategoria-grupa maszynowa, moc silnika, ładowność, numer inwentaryzacyjny, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer silnika, nadwozia, podwozia, charakterystyka sprzętu, 

·      normy zużycia paliwa, materiałów eksploatacyjnych, 

·      ewidencja przeglądów technicznych, przeglądów specjalnych (dopuszczenia eksploatacyjne), 

·      ewidencja napraw i remontów (części, robocizna, naprawy własne i zlecone), 

·      ewidencja czasu pracy w oparciu o raporty dzienne, karty drogowe, listy przewozowe lub protokoły zdawczo-odbiorcze (stan licznika, ilość km w mieście i poza, Mth, stan paliwa, kierowca-operator) 

·      ewidencja zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych. 

·      Obsługa bazy danych kierowców, operatorów maszyn (w razie zakupienia naszego programu płacowego zintegrowana z kartoteką danych osobowych pracowników): 

·      rozliczanie pobranego paliwa, 

·      ewidencja czasu pracy, 

·      Definiowanie cenników najmu sprzętu: opłata za 1 km, za 1 godz., za dobę, z obsługą, bez obsługi. 

·      Możliwość aktualizacji bazy kontrahentów (klientów), dzielonej z programem finansowo-księgowym. 

·      Otwieranie i aktualizacja zleceń na wynajem sprzętu: kod wynajmowanego sprzętu, kod klienta, data otwarcia zlecenia, okres wynajmu, wysokość opłaty (z cennika lub kwota ustalona z klientem ), uwagi. 

·      Wystawianie faktur za najem środków transportu i sprzętu budowlanego (ciężkiego, średniego i lekkiego) w oparciu o otwarte zlecenia. 

·      Eksport faktur do programu finansowo-księgowego w celu zaksięgowania kosztów w rozbiciu na poszczególne konta rozrachunkowe (grupy maszynowe). 

·      Zestawienia miesięczne, kwartalne, roczne: zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz czasu pracy w rozbiciu na poszczególne maszyny i operatorów oraz zbiorczo.