Win-MG

Program UNI-MAGA
Przeznaczenie programu

Program UNI-MAGA dla Windows jest jednym z filarów informatycznego wspomagania działalności przedsiębiorstwa i obejmuje komplet zagadnień związanych z gospodarką magazynową i sprzedażą oraz elementy zarządzania produkcją i kosztami. Poszczególne funkcje są realizowane w kilku współpracujących ze sobą modułach

PRODUKCJA
 Struktury wyrobów
 Raporty produkcji: tworzenie i zatwierdzanie
 Ewidencja kosztów produkcji i handlowych

MAGAZYN
 Ewidencja obrotów i stanów magazynowych (rzeczywistych i logicznych)
 Emisja kwitów magazynowych do wszystkich rodzajów transakcji
 Przegląd bieżących stanów magazynowych,
 Przegląd transakcji na kartotekach za dowolne okresy
 Automatyczne raporty i ewidencja różnic remanentowych

 Ewidencja ilościowo-wartościowa przy wycenie według cen przeciętnych zakupu, cen ewidencyjnych, cen własnych oraz cen transakcji
 Śledzenie obrotów z kontrahentami:
 rejestracja obrotów ilościowo-wartościowych
 moduł do prowadzenia rozrachunków
 emisja dowodów KW - kasa wypłaci i KP - kasa przyjmie

KOSZTY
Definiowanie rodzajów i stanowisk kosztów
 Przypisanie kosztów z raportów, z transakcji
 Wycena wybranych transakcji według przeciętnych cen zakupu w podziale na miejsca powstawania kosztów oraz ich rodzaje
 Zestawienia kosztów za okresy miesięczne dla wskazanych magazynów w podziale na zlecenia

SPRZEDAŻ

 Sprzedaż detaliczna (współpracuje z drukarkami fiskalnymi) i hurtowa
 Emisja faktur, korekt i duplikatów
 Rejestracja zamówień klientów
 Współpraca z systemami EDI - elektronicznej wymiany danych (zamówienia, faktury)
 Eksport danych do programu finansowo-księgowego
 Emisja paragonów do sprzedaży detalicznej
 Możliwość rejestracji sprzedaży powtarzalnej w oparciu o dowody dostawy

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!