Oprogramowanie do obsługi kantoru internetowego

Kantor Internetowy to dwuczęściowy system składający się z panelu administratora (lokalnie zainstalowanej aplikacji) i panelu klienta (serwisu internetowego do przyjmowania zleceń podłączonego pod dowolną stronę www).


Umożliwia on pełną obsługę zleceń wymiany walut - od momentu złożenia oferty od potencjalnego klienta, przez jej akceptację, aż po wczytywanie wyciągów bankowych zmieniających salda rachunków w programie i statusy ofert.

 

Wystarczy, że klient utworzy konto (profil) w serwisie podając niezbędne dane, które są weryfikowane przez oprogramowanie. Następnie po zaakceptowaniu dyspozycji wymiany waluty wg automatycznie wyświetlanego kursu przeleje środki pieniężne na wskazany rachunek. System w sposób pół-automatyczny umożliwi kasjerowi realizację transakcji, poprzez wczytanie wskazanego pliku z wyciągiem bankowym (plik może zawierać dane z różnych ofert) oraz wygeneruje niezbędne zlecenia przelewu (tutaj również zostaną zawarte wszystkie oferty oczekujące z właściwym statusem). Na koniec oczywiście wymieniona waluta trafia na konto klienta, co zostaje odpowiednio oznaczone w całym systemie.

Przykładowe możliwości po stronie panelu klienta:

 

Dla celów prostej realizacji internetowej wymiany walut używany jest serwis internetowy, za którego pośrednictwem klienci mogą w intuicyjny sposób dokonywać transakcji.


Klient wprowadzając niezbędne dane m.in. osobowe lub firmowe może dokonywać transakcji wymiany walut.


Zarejestrowani użytkownicy akceptując bieżący kurs kantoru zlecają wymianę waluty podając kwotę, po czym zostają poinformowani o czasie (np. 15 min.) na dokonanie przelewu.


Realizacja przelewu zwrotnego następuje po wczytaniu przez kasjera wyciągu zawierającego informację o zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez klienta. Po wygenerowaniu przez system przelewu, środki w walucie są przekazywane na wskazany przez użytkownika rachunek.


Dzięki automatycznemu parowaniu rachunków bankowych czas realizacji ograniczony jest do kilkunastu minut, przy jednoczesnym zniwelowaniu kosztów przelewów.

Panel klienta

Przykładowe możliwości po stronie panelu administratora:

 

System wyświetla kasjerowi informacje o bieżących transakcjach odpytując automatycznie panel klienta.

 

Dla celów intuicyjnego zarządzania stanami walutowymi kasjer posiada stały, aktualizowany cykliczne (po każdym wczytaniu wyciągu bankowego) stan środków złotówkowych jak i walutowych na poszczególnych rachunkach bankowych.

Oprócz zmiany sald, panel administratora komunikuje się z panelem klienta w wielu innych przypadkach - np. po otrzymaniu potwierdzenia wysłania przelewu z rachunku bankowego system zmienia status transakcji i wysyła do panelu Klienta.

Panel administratora

Aby rozpocząć pracę z systemem należy wskazać waluty, na których chcemy pracować.

Operacja taka ogranicza się głównie do wybrania pozycji z predefiniowanego słownika walut oraz ewentualnej konfiguracji kilku związanych z nią parametrów.

Definiowanie walut

Definiowanie rachunków bankowych, na których operować będzie kantor, sprowadza się do wprowadzenia nazwy banku oraz dodania rachunku w wybranej walucie. Warto wspomnieć, iż system czuwa nad poprawnością wprowadzanych danych.

Definiowanie rachunków bankowych

W zależności od etapu realizacji transakcji kasjer posiada różne możliwe do wykonania na danym etapie funkcje.
Oprócz anulowania całego procesu możliwa jest np. zmiana kursu na inny, niż ten, który został zaakceptowany zaraz po złożeniu oferty.

Szczegóły oferty

Przykładowe dane kontrahenta

Przegląd historii operacji wraz z parametrami


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do składania zapytań przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail.