Oprogramowanie do zarządzania firmą (ERP)

System „Uni-ERP” to zintegrowany system do zarządzania procesami w firmie. Zbudowany jest z modułów, które odpowiadają za konkretny obszar zarządzania. To właśnie modułowa budowa oprogramowania sprawia, że każda firma, jest w stanie wybrać odpowiedni mechanizm, który pomoże usprawnić jej działanie oraz będzie wspierać procesy decyzyjne.
W skład systemu wchodzą 
następujące moduły:
 • EDI
 • Faktury Elektroniczne
 • Zarządzanie Klientami i Transakcjami
 • Synchronizacja Danych
 • Zamówienia
 • Procesy biznesowe realizowane w ramach systemu B2B
 • Produkcja
 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka
 • Zaopatrzenie
 • Dział Handlowy
 • Technologia
 • Magazyn
Charakterystyka modułów:
1. EDI.

Głównym zadaniem modułu EDI jest umożliwienie wprowadzania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej oraz automatyzacja procesów z tym związanych. Moduł pozwala na realizację pełnej ścieżki obiegu i wymiany zamówień, ofert, awiz wysyłki, potwierdzenia dostaw, faktur i innych dokumentów handlowych będących przedmiotem wymiany informacji pomiędzy partnerami.

2. Faktury Elektroniczne.

Wykorzystanie faktur elektronicznych pozwala na sprawniejsze realizowanie transakcji handlowych, przyniesie także wymierne oszczędności w codziennej pracy biurowej. Moduł służy do wystawiania faktur elektronicznych w postaci plików PDF dla kontrahentów, którzy wyrazili na tozgodę oraz plików EDIFACT/XML dla partnerów handlowych posługujących się technologią EDI. Faktura w postaci elektronicznej będzie umieszczana w repozytorium faktur elektronicznych. Repozytorium spełnia wymogi ustawy nakładającej na przedsiębiorstwo korzystające z elektronicznych faktur obowiązek udostępniania online "oryginału" faktury odbiorcy przez okres 5 lat. 

3. Zarządzanie Klientami i Transakcjami.

Moduł Zarządzania Klientami i Transakcjami zapewnia ciągły i łatwy dostęp do zawsze aktualnych danych w czasie rzeczywistym – wszystkie wprowadzone zmiany są widoczne zaraz po ich wprowadzeniu, co z kolei będzie istotnym czynnikiem budowania silnych więzi z kontrahentami.
Zadaniem tego modułu jest udostępnienie użytkownikom dostępu do różnego typu kartotek, a w szczególności do:

 • kartotek kontrahentów
 • kartotek asortymentowych
 • kartotek rozrachunków

Informacje zawarte w module umożliwią przeglądanie transakcji związanych z daną kartoteką, historii obrotów oraz wszelkich zdarzeń, z którymi związana jest wybrana kartoteka. Integracja modułu z systemami dostawców pozwoli wyeliminować papierowy obieg dokumentów (zamówienia, faktury), uzyskać bezpośredni dostęp do danych, co znacznie przyśpieszy realizację zamówień.

4. Synchronizacja Danych.

Moduł ten umożliwia pełną synchronizację informacji między partnerami biznesowymi, w ramach połączonych systemów i baz danych. Zakres danych, które podlegaćbędą synchronizacji zależeć będzie od możliwości technicznych partnerów oraz ich potrzeb w zakresie dostępu do informacji.

5. Moduł Zamówienia.

Moduł zawiera funkcje ułatwiające i przyspieszające proces przygotowania i złożenia zamówienia przez twoją firmę, również w sposób automatyczny w oparciu o zapotrzebowanie w zakresie stanów magazynowych.
Narzędzie to umożliwia:

 • dokonywanie automatycznych rezerwacji towaru w systemach dostawców,
 • przekształcanie dokumentów związanych z zamówieniami,
 • automatyczne przesyłanie wygenerowanych zamówień,
 • automatyczne generowanie zamówień z niedoborów magazynowych itp.

Zamówienie stworzone w module będzie zawierać informacje dotyczące artykułu, które dają szybką informację na temat zasobów, jakimi dysponuje firma bądź w jakim zakresie ma braki, czyli jaka ilości towaru jest już zarezerwowana oraz jaki jest zapas wolny dla danego towaru. 

 

6. Procesy biznesowe realizowane w ramach systemu B2B.


Technologia elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI wykorzystana jest w następujących procesach:

 • Przygotowania oferty
 • Złożenia zamówienia
 • Przesyłanie dokumentów handlowych i rozliczeniowych

Wdrażane rozwiązanie jest technologią o wysokim współczynniku skalowalności. Pozwala na obsługę dowolnej liczby operacji oraz realizację wymiany dokumentów z dowolną liczbą odbiorców/partnerów handlowych. Dodatkową przewagą technologii jest kompatybilność z każdym systemem informatycznym, który umożliwia wymianę dokumentów w tej formie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do składania zapytań przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail.